concluderen

Concluderen: de brede analyse


Totaalbeeld. Human Synergistics maakt in haar instrumenten gebruik van een taal die aansluit bij de universele aspecten van de organisatie zoals leiderschap, mensbeeld, regeldruk en integriteit. Zij geven inzicht in de status quo en de keuzes die gemaakt kunnen worden om (opnieuw) ruimte te maken voor ambities.
De Leiderschapsanalyse geeft de leidinggevende inzicht in zijn of haar huidige invloed op mensen in relatie tot de invloed die hij of zij graag zou wil hebben. 
De Cultuuranalyse onthult wat medewerkers collectief geloven over wat er van hen wordt verwacht en hoe deze (gedrags)normen invloed hebben op hun betrokkenheid bij en effectiviteit van de organisatie.

De Organisatie effectiviteit analyse legt bloot hoe zij aankijken tegen structuren, systemen, technologie├źn en kwaliteiten van de organisatie en hoe deze kunnen worden aangepast om de effectiviteit te verbeteren.

OrganisatieLuisteraars is de gecertificeerde samenwerkingspartner van Doedijns Consulting B.V.(licentiehouder voor Nederland) en kan u helpen de instrumenten in uw organisatie in te zetten.

Scroll naar top