regeldruk

Van regeldruk naar regelarm en zelforganisatie

Onze opdrachtgever Philadelphia Zorg heeft een duidelijke visie op de toekomst: Het beste uit jezelf halen. Uit de cliënten waar zij dag en nacht de verantwoordelijkheid voor hebben, de medewerkers die zich hiervoor inzetten, uit het netwerk van de cliënten, de vrijwilligers en de buurt.

Om deze ambitie waar te maken, startte Philadelphia Zorg met het vastpakken van een paar vraagstukken die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn: Hoe verlagen we de regeldruk? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zorgvuldig afwegen of regels in bepaalde situaties van toepassing zijn? Welke processen en systemen kunnen wij veranderen waardoor het werk voor de medewerkers makkelijker wordt? OrganisatieLuisteraars adviseert en begeleidt vanaf 2014 in verschillende rollen het proces van regelarm werken naar zelforganisatie binnen Philadelphia Zorg. Een van de centrale vragen in het proces is hoe de organisatie van een complexe organisatie met eenvoudige taken gaat naar een eenvoudige organisatie met complexe taken.

Hierbij komt vakmanschap om de hoek kijken en de bereidheid van elke medewerker om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar handelen.

OrganisatieLuisteraars onderzoekt wat bepaalde ontwikkelingen betekenen, adviseert over keuzes en geeft vorm aan het hoe. In het hoe werken we samen met onze vaste partner: TheaterMakers Radio Kootwijk. Zij maakten een festival en de theatervoorstelling ‘Hier staan wij’ waardoor teams het proces kunnen zien en ervaren. Zo helpen wij teams in het begrijpen wat hun toekomstige werk inhoudt en dat voor iedereen het een zoektocht is naar deze nieuwe manier van (samen)werken. De managers nemen wij ondertussen mee in het onderzoeken wat de rol van een leider is in een zelforganiserende organisatie.

Heeft al dit werk effect? Zie hieronder de verhalen van Philadelphia zelf.

Lees hier over ons werk bij Philadelphia.

Kijk via nos.nl hoe er wordt gesproken over vernieuwende manieren van het terugdringen van de werkdruk. Of kijk terug naar het NOS Journaal (vanaf 16.52).

Het effect van zelforganisatie: beste werkgever van 2019

Lees hier over Regelarm verantwoorden aan zorgkantoren.


Ook bij collega-organisaties van Philadelphia hebben wij gewerkt aan het bevorderen van professionele autonomie van zorgprofessionals. 

Scroll naar top