handelen

Handelen: organisatieomslag

Slow-cooking. De vraagstukken waar we bij betrokken worden, laten zich vaak omschrijven als een wens om tot iets te komen waardoor de organisatie toekomstbestendig(er) wordt. Omdat zij wil aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zij de wensen van volgende generaties serieus wil nemen. Zij tijdig wil reageren op technologische ontwikkelingen. De beleving is dat de organisatie geremd wordt in deze ambities. Dit is wanneer wij het gesprek op een diepere laag continueren. Er blijkt bijvoorbeeld behoefte aan een ander mensbeeld, met twijfelt of de huidige kijk op leiderschap nog wel voldoet, de impact van integriteitsvraagstukken is te groot of men realiseert zich dat regeldruk doorgeschoten is en het vakmanschap ondermijnt. Deze vraagstukken vragen om tijd, aandacht en denkkracht.

OrganisatieLuisteraars neemt het voortouw in een ‘gefaciliteerd denkproces’. Als uw ‘critical friend’ stimuleert zij weg te blijven van de waan van de dag, vooruit te kijken en vooral ook terug te kijken. Zij stelt veel vragen, toetst of antwoorden gefundeerd en logisch zijn of wellicht leiden tot nieuwe vragen.

OrganisatieLuisteraars heeft de ervaring dat wanneer leden van de organisaties de kans krijgen om deel te nemen aan dit ‘gefaciliteerd denkproces’, zij niet alleen tot nieuwe ideeën en inzichten komen, maar ook met meer betrokkenheid het lidmaatschap van de organisatie (opnieuw) aangaan.

Scroll naar top