CF038740

“De Gordiaanse Knoop”

Henrique Oliveira

Baitogogo

“I think you always have to find where the boundary is in relation to the context in order to be able to kind of articulate how you want the space to interact with the viewer.”

Richard Serra

Slide

“Jeder Mensch ist ein Künstler.”

Joseph Beuys

Anish Kapoor – Svayambhu

“Denken is kunst, kunst is maken, niet spreken. Kunst is niet bedoeld om iets uit te leggen, maar dat te laten zien wat je onmogelijk kunt uitleggen.”

Mario Merz

previous arrow
next arrow

Anders kijken, betekenisvol handelen

Wat wij ontdekten | Wij ontdekten dat vraagstukken in organisaties vaak veel complexer zijn dan organisaties en veranderkundige theorieën doen voorkomen. Wij zagen, en zien, dat organisaties vanuit het maakbaarheidsdenken naar meervoudige vraagstukken kijken, waarbij de korte termijn en actiegerichtheid domineren. In dit maakbaarheidsdenken (over)structureren organisaties zichzelf en ‘maken’ zij de mens en het gewenste gedrag. Dit resulteert in gefragmenteerd denken en daarmee gefragmenteerd kijken naar complexe vraagstukken. Zo creëren organisaties de illusie dat alle vraagstukken oplosbaar zijn en lopen hier ondertussen in vast.

Waar wij in geloven | Wij geloven dat complexe vraagstukken vragen om een radicaal andere aanpak. Filosofie en beeldende kunst helpen organisaties volgens ons om hierop beter zicht te krijgen. Vanuit deze disciplines kunnen organisaties een ontdekkingsproces verschillende perspectieven opstarten. Filosofie scherpt bij het onderzoeken van eigen aannames en veronderstellingen en leert onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een probleem en een tragedie. Kunst ontregelt. Het laat eenieder weer ervaren dat het niet gaat om wat men weet, maar hoe men gebruik maakt van wat men weet. Zo draagt het bij aan het losmaken van energie om te vernieuwen en te groeien.

Wat wij bijdragen | Wij willen de tegenkracht tegen de maakbaarheid versterken. Zo dragen wij bij aan het vergroten van de constructieve impact van organisaties op mens en omgeving, binnen en buiten de organisatie. Wij onderzoeken met organisaties wat hun daadwerkelijke betekenis is en hoe mensen daar wel of niet aan kunnen bijdragen. Dit onderzoek doen wij door collectieve denk- en werkplaatsen te creëren. Daarbovenop leren we onze aanpak van onderzoeken, concluderen en handelen aan de mensen in de organisatie. 

Vraag ons | Naar ons werk, onze werkwijze en instrumenten. En over ons werk bij en samen met onze opdrachtgevers.


Secretaris RvB Zorginstelling

Wat OrganisatieLuisteraars typeert is volgens mij ook de unieke kracht: zij leveren geen kant en klare diensten, panklare aanpak of manier van werken. OrganisatieLuisteraars is heel sterk in (stap voor stap) onderzoeken, analyseren en samen een plan/aanpak te maken om blokkades te slechten en drijfveren los te maken om te groeien en resultaten te halen. Een unieke kracht is de inzichten die vanuit de humane wetenschappen worden ingebracht. Dat is een hele grote plus. En van grote toegevoegde waarde. Ik ben een groot fan van de meetinstrumenten die worden gebruikt.


Commandant Defensie

Voor mij is OrganisatieLuisteraars op indringende wijze snel en vakkundig in de inner circle van de organisatie terecht gekomen. Door scherpe vraagstellingen, gevoel voor timing en de juiste toon is OrganisatieLuisteraars in staat de juiste vragen te stellen aan de key players binnen de organisatie. Het ontbreken van een commercieel gedachtengoed of het opdringen van een eigen filosofie of visie zorgde er voor dat ik op eigen kracht kon verder denken. Jullie hebben mijn mensen aangezet tot denken, gestimuleerd om ander gedrag te vertonen.


Directeur Publieke Organisatie

Wat OrganisatieLuisteraars waardevol maakt, is hun lef en de bereidheid om in de spanning te gaan staan en onafhankelijk te opereren. Het belang van de organisatie staat voorop. En dan zo, dat de opdrachtgever snapt dat het niet om hem gaat, maar om het vraagstuk.
OrganisatieLuisteraars heeft het vermogen om het probleem zo te framen dat de opdrachtgever zich schikt in de rol van onderdeel zijn van het vraagstuk en daarbij actief zijn rol pakt.