Erica Meijerman
Erica Meijerman

Erica Meijerman is organisatiefilosoof en onderzoekspublicist. Zij heeft haar roots in
de beeldende kunst en laat zich inspireren en ontwikkelt zich door de combinatie van
kunst en filosofie. Als organisatiefilosoof brengt ze haar kennis en ervaring over door
liefdevol confronterend vraagstukken te onderzoeken en een collectief denk- en
experimenteerproces op te starten binnen organisaties. Ze heeft de ambitie om de
menselijke kant van organisaties weer te laten spreken en het maakbaarheidsdenken
te verkleinen.
Als onderzoekspublicist zoekt ze de scherpte op in het onderzoeken van en publiceren over
maatschappelijke ontwikkelingen waarbij [on]ethisch handelen van mensen, het ‘verdingelijken’
van de mens en de werking van macht centraal staan.

Erica Meijerman
Marloes van der Werf

Marloes van der Werf is denkadviseur. Ze is opgeleid als organisatiepsycholoog
en veranderkundige en scherpt haar denken en perspectieven met de studie
organisatiefilosofie. Deze perspectieven en zienswijzen zet ze in bij opdrachtgevers
om samen te komen tot meer inzicht en handelingsperspectieven. Met aandacht en
zorgvuldigheid, maar ook confronterend en uitgesproken kenmerkt haar werkwijze.
Ze creëert graag denkruimte door actief te onderzoeken en experimenteren met
organisaties, waarbij recht doen aan de complexiteit van de werkelijkheid een belangrijke
voorwaarde is.
Naast haar werk als organisatieadviseur is Marloes werkzaam als docent bij
interuniversitair opleidingsinstituut Sioo en als onafhankelijk coach verbonden aan
TIAS Business School.