partners

Partners


Theatermakers Radio Kootwijk
Samen met Theatermakers Radio Kootwijk geeft OrganisatieLuisteraars vorm aan grootschalige veranderprogramma’s. Een theatervoorstelling van Theatermakers Radio Kootwijk stimuleert de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan. Het is in het gesprek waarin de ruimte voor verandering ontdekt wordt. OrganisatieLuisteraars deelt de bevindingen en neemt desgewenst het voortouw in het vervolg.
Voorbeelden van dit soort programma’s zijn onze opdrachten voor het Openbaar Ministerie (theatervoorstelling Ons DNA) en Philadelphia Zorg (theatervoorstelling De Bedoeling en vervolgens Hier staan wij) en binnen de Landmacht (theatervoorstelling Vuurdoop).

Human Synergistics
OrganisatieLuisteraars doet metingen met de instrumenten van Human Synergistics. Op deze manier is het mogelijk inzicht te krijgen in de impact van leidinggevenden en wat ze geloven dat er van hen verwacht wordt. Dit inzicht vormt een eerste vertrekpunt bij verandering van denk- en gedragsstijlen. Human Synergistiscs biedt tevens de mogelijkheid de organisatiecultuur en haar algehele effectiviteit in kaart te brengen.

Platform ethiek en organisatie
OrganisatieLuisteraars neemt het voortouw in de ontwikkeling van een kennisplatform over ethiek in organisaties. Het platform heeft als doel het maatschappelijk discours aan te zwengelen. Tevens is het platform een ingang voor hen die het gesprek over ethisch handelen op gang willen brengen dan wel ethisch handelen in de organisatie wil bevorderen.

Netwerk
Bij grote programma’s werken wij samen met doorgaans academisch opgeleide zelfstandige professionals. Vaak met een achtergrond in de sociale wetenschappen, kunst of de wijsbegeerte. Wat ons aan hen verbindt, is een hoge prestatienorm en een zelfde gerichtheid op het leveren van kwaliteit.

Scroll naar top