Bureau voor complexe organisatievraagstukken


Zienswijze. Een organisatie is een historisch. Zij heeft een bepaalde ontwikkelgang doorgemaakt en er is een beschaving. Er zijn sociale constructies en een stelsel aan regels waarop nieuwe besluiten geënt worden. De échte ambitie wordt geremd wanneer het op het meest fundamentele niveau van de organisatie tijd is voor verandering. Omdat oude overtuigingen knellen en zij ‘het vrij denken’ van medewerkers en de innovatiekracht frustreren.
OrganisatieLuisteraars gelooft erin dat het ‘opnieuw betekenis geven’ de resultante is van een gezamenlijk denkproces. Het is onze expertise u te ondersteunen bij het los denken van uw huidige systemen. Zodat er ruimte ontstaat te werken aan nieuwe overtuigingen die de toekomst van de organisatie beter kunnen dragen.

Werkwijze. Zij die werken bij de organisatie zijn het beste toegerust om aan te geven waar het knelt. In ons werk starten wij daarom veelal met een onderzoek. We maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van de theaterproducties van TheaterMakers Radio Kootwijk of de impactanalyses van Human Synergistics. Met de uitkomst van het onderzoek gaan we het gesprek aan over wat we constateren en trekken we conclusies over de oorzaken. Dit vormt het vertrekpunt voor een dialoog dat de diepgang heeft om afscheid te nemen van oude betekenissen. Samen met u komen wij tot nieuwe kerngedachten en onderzoeken wij de consequenties voor de organisatie.
OrganisatieLuisteraars erkent de kracht van het experiment. Door onderzoekend te experimenteren kan gekomen worden tot nieuwe handelswijzen waarmee de organisatie haar ambitie weer met nieuw elan kan waarmaken.

Scroll naar top