Bureau voor complexe organisatievraagstukken


Werkwijze. In ons werk starten wij veelal met een onderzoek. Dit doen wij samen met de opdrachtgever. We maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van de theatervoorstellingen van TheaterMakers Radio Kootwijk of de impactanalyses van Human Synergistics. Met de uitkomst van het onderzoek gaan we de dialoog aan met de opdrachtgever over wat we constateren, trekken we conclusies over de oorzaken en mogelijke denkrichtingen. Dit vormt het vertrekpunt om met alle betrokkenen onderzoekend te experimenteren en te komen tot een nieuwe moderne handelswijze waarmee de organisatie zijn opdracht makkelijker kan waarmaken.

Scroll naar top